Skontaktuj się z nami i umów na spotkanie.
Prezes Wiesław Brodziszewski 504 275 235
Sekretarz Krzysztof Radzikowski 507 127 797
Administrator strony: filip.kopczynski@gmail.com

Nie.
Oczywiście istnieje możliwość by myśliwi byli członkami bractwa Kurkowego, nie są to jednak tożsame organizacje.
Bractwo Kurkowe skupia się na strzelectwie sportowym, krzewieniu postaw patriotycznych, oraz aktywnym udziałem w życiu miasta.

Zgodnie ze statutem:
„§10
1. Członkiem zwyczajnym Bractwa może być każdy obywatel Polski,
posiadający szacunek i zaufanie swych współobywateli, pełną zdolność
do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych. „

Zazwyczaj zebrania odbywają się w czwartki w Swarzędzu, w siedzibie na oś. Czwartaków.