2022 02 25 Zebranie Walne

Podczas Zebrania Walnego w poczet Bractwa przyjęto nowego członka, brata Macieja Kapitańczyka.
VIVAT!