Nie.
Oczywiście istnieje możliwość by myśliwi byli członkami bractwa Kurkowego, nie są to jednak tożsame organizacje.
Bractwo Kurkowe skupia się na strzelectwie sportowym, krzewieniu postaw patriotycznych, oraz aktywnym udziale w życiu miasta.