„Celem Bractwa jest podtrzymywanie i krzewienie wielowiekowych tradycji strzeleckich, pielęgnowanie i propagowanie idei patriotycznych oraz tradycji historycznych, szerzenie cnót obywatelskich, bractwa, honorowego postępowania a także rozwijania poczucia obowiązków obywatelskich względem Rzeczpospolitej Polskiej”

~Statut KBS Swarzędz, Rodział II, §6