<– Powrót do kroniki

Wigilia Bracka

XXX lecie Kórnico-Bnińskie Bractwo Kurkowe

Festyn Parafialny Kruszewnia 2017 09 17

2017 09 16 Odsłonięcie pomnika Poznań

2017 09 01 Rocznica wybuchu wojny

2017 08 27 Piknik Król Żniwny

2017 06 18 Piknik Król Kurkowy