Piknik Strzelecki Król Żniwny 2019

Król Żniwny – Waldemar Świtoński
Pierwszy Rycerz – Wiesław Brodziszewski
Drugi Rycerz – Artur Dawidziński