W Sobotę 22 maja 2021r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Swarzędzu. Podczas obrad wybrany został nowy Zarząd Bractwa, Komisja Rewizyjna, Sąd Honorowy, Komisja Kwalifikacyjno-Strzelnicza.

Zarząd Bractwa:
Prezes – Krzysztof Radzikowski
Wiceprezes – Zdzisław Kaczmarek
Skarbnik – Filip Kopczyński
Sekretarz – Dariusz Drożdżyński
Strzelmistrz – Piotr Radzikowski

Komisja Rewizyjna:
Dawid Kopczyńśki – przewodniczący
Maciej Matczak
Krzysztof Starybrat

Sąd Honorowy:
Michał Kopczyński – przewodniczący
Wiesław Brodziszewski
Waldemar Świtoński

Komisja Kwalifikacyjno-Strzelnicza:
Piotr Radzikowski – przewodniczący
Maciej Portala
Artur Dawidziński
Jan Nowinowski