Rok Krół Kurkowy I Rycerz II Rycerz
2000 Roman Markowski Andrzej Szymański Robert Hauser
2001 Roman Markowski Zdzisław Kaczmarek Kazimierz Jabłoński
2002 Krół Kurkowy Andrzej Grześkowiak Michał Wawrzyniak
2003 Michał Wawrzyniak Dawid Kopczyński Czesław Wystraszewski
2004 Waldemar Klauza Jan Nowinowski Czesław Wystraszewski
2005 Jan Nowinowski Zdzisław Kaczmarek  Krzysztof  Radzikowski
2006 Zdzisław Kaczmarek Wiesław Brodziszewski Robert Wichłacz
2007 Jan Nowinowski Waldemar Świtoński Waldemar Klauza
2008 Krzysztof Radzikowski Zdzisław Kaczmarek Robert Wichłacz
2009 Jan Nowinowski Robert Wichłacz Wiesław Brodziszewski
2010 Maciej Portala Robert Wichłacz Jan Nowinowski
2011 Wiesław Brodziszewski Filip Kopczyński Zdzisław Kaczmarek
2012 Paweł Rutaski Filip Kopczyński Czesław Wystraszewski
2013 Michał Kopczyński Wiesław Brodziszewski Zdzisław Kaczmarek
2014 Wiesław Brodziszewski Waldemar Świtoński Zdzisław Kaczmarek
2015 Wiesław Brodziszewski Mariusz Siebert Michal Kopczyński
2016 Krzysztof Starybrat Krzysztof  Radzikowski Paweł Rutaski
2017 Waldemar Świtoński Artur Dawidziński Dariusz Drożdżyński
2018 Dariusz Drożdżyński Jan Nowinowski Mariusz Siebert
2019 Mariusz Siebert Krzysztof Radzikowski Dariusz Drożdżyński
2020 Czesław Wystraszewski Krzysztof Starybrat Filip Kopczyński
2021 Artur Dawidziński Dariusz Drożdzyński Filip Kopczyński
2022 Krzysztof Starybrat Krzysztof Radzikowski Filip Kopczyński