Skontaktuj się z nami i umów na spotkanie.
Prezes  Krzysztof Radzikowski 507 127 797
Adres e-mail: kbs.swarzedz@gmail.com

Nie.
Oczywiście istnieje możliwość by myśliwi byli członkami bractwa Kurkowego, nie są to jednak tożsame organizacje.
Bractwo Kurkowe skupia się na strzelectwie sportowym, krzewieniu postaw patriotycznych, oraz aktywnym udziale w życiu miasta.

Zgodnie ze statutem:
„§10
1. Członkiem zwyczajnym Bractwa może być każdy obywatel Polski,
posiadający szacunek i zaufanie swych współobywateli, pełną zdolność
do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych. „

Zazwyczaj zebrania odbywają się w czwartki w Swarzędzu, w siedzibie na Rynku,  ul. Wrzesińska 2.